Specialist in certificering NEN 4400-2

Europa kent een vrij verkeer van diensten en werknemers. De nationale en internationale wet- en regelgeving rondom arbeid is echter complex. Buitenlandse ondernemingen die arbeid in Nederland verrichten, krijgen hiermee te maken. De NEN 4400-2 norm biedt uitkomst.


Een NEN 4400-2 certificering beperkt uw bedrijfsmatige risico’s ten aanzien van arbeid. Onder andere op het gebied van illegale ter werkstelling en wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid. Met een NEN 4400-2-certificering bent u op de hoogte of uw bedrijf Nederlandse wet- en regelgeving juist hanteert.


De NEN 4400-2 norm is ontwikkeld voor buitenlandse ondernemingen die arbeid in Nederland verrichten. Het gaat om ondernemingen die personeel ter beschikking stellen of werk aannemen. De certificering geeft aan dat Nederlandse bedrijven in Nederland die met u samenwerken vertrouwen hebben dat u de juiste wet en regelgeving hanteert.


Wilt u uw onderneming laten certificeren? Ga naar: NEN 4400-2 certificering.